Monitoring CCTV kanalizacji

Monitoring TV
rur kanalizacyjnych

Inspekcja TV pionów kanalizacyjnych

Przed rozpoczęciem większości prac z naszej oferty, zawsze dokonujemy oględzin stanu instalacji kanalizacyjnej.

W przypadku usługi renowacji systemu kanalizacji polimerem Elastoflake, po zakończonej usłudze klient otrzymuje nagranie potwierdzające wykonaną usługę.